ScrollToTop

Bez kategorii

REGULAMIN KONKURSU Odbierz adapter BeSafe dla kobiet w ciąży za 1 zł

 • Joanna Janaszek
 • 86
 • Brak komentarzy

REGULAMIN KONKURSU „Odbierz adapter BeSafe dla kobiet w ciąży za 1 zł”

               I. SŁOWNICZEK

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady uczestnictwa w Konkursie;
 2. Konkurs – konkurs “Odbierz adapter BeSafe dla kobiet w ciąży za 1 zł;
 3. Organizator – Joanna Janaszek, www.antoonovka.pl;
 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła swój udział w Konkursie
 5. Fundator – OTIGO MARCIN WĘGRZYNEK, UL. OLBRACHTA 23/23, 01-102 WARSZAWA, który jest sponsorem nagrody w  Konkursie.

               II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony będzie na www.antoonovka.pl oraz www.facebook.pl/antoonovka;
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie z pełną zdolnością do czynności prawnych zamieszkałe na terenie Polski.
 3. Konkurs rozpoczyna się od dnia ogłoszenia na serwisach określonych w pkt 1 tj. 1 grudnia 2017 roku i trwa do 8 grudnia 2017 roku do 23:59 włącznie;
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Uczestnik przystępując do konkursu zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
 6. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora Antoonovka.pl oraz na Fanpage’u (za pośrednictwem linka).
 7. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym złożonym przez Organizatora na podstawie przepisów (art. 919 – 921) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.III. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
 1. Nagrodzony zostanie autor najciekawszej odpowiedzi, który wyłoniony zostanie przez Komisję konkursową
 2. W komisji konkursowej zasiadają:
 • Przedstawiciele firmy OTIGO
 • Marta Istelska
 • Joanna Janaszek
 1. Zwycięzca zostanie poinformowany poprzez publikację imienia oraz nazwiska (lub danych pod którymi wyświetlany jest w serwisie DISQUS) w poście konkursowym;
 2. Otrzymanie nagrody uzależnione jest od przesłania Organizatorowi danych adresowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym oraz nr telefonu) oraz wpłaty 1 zł na konto Sponsora w ciągu tygodnia od publikacji listy zwycięzców;
 3. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody w terminie 2 tygodni od otrzymania danych adresowych laureata.
 4. Prawo do nagrody wygasa w wypadku:
 • rezygnacji laureata z nagrody;
 • nieskontaktowania się z Organizatorem z terminie 7 dni od publikacji listy zwycięzców;
 • nieprzekazaniu Organizatorowi w podanym terminie danych, których mowa w pkt 4.

               IV. NAGRODY

 1. Zwycięzca Konkursy otrzyma BON NA ZAKUP adaptera dla kobiet w ciąży BeSafe za 1 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Tylem.pl lub w sklepie internetowym, której sponsorem jest OTIGO MARCIN WĘGRZYNEK, UL. OLBRACHTA 23/23, 01-102 WARSZAWA.
 2. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za zwycięstwo.

               V. ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na publikacji pod postem konkursowym najzabawniejszej historii ciążowej.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 
  – być fanem www.facebook.com/antoonovka/ oraz www.facebook.com/TylemPL/;
  – w komentarzu pod postem na blogu należy opisać najzabawniejszą historię związaną z ciążą;
 3. Post nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących, propagujących przemoc, spożywanie alkoholu lub innych substancji odurzających lub w jakikolwiek sposób naruszać prawa osób trzecich.
 4. Uczestnik zwalnia organizatora od odpowiedzialności w razie, gdyby post przez uczestnika opublikowany naruszał prawa osób trzecich w tym prawa autorskie lub osoby widniejące na zdjęciu nie wyraziły zgody na publikację i wizerunku.
 5. Zgłoszenia po terminie tj.  po godz. 23:59 8 grudnia 2017 roku nie biorą udziału w konkursie.

              VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na publikacje treści (w tym zdjęć i komentarzy), które udostępnił na stronach wskazanych w rozdz. II. pkt. 1.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem treści dodanego przez siebie komentarza oraz innych treści przez niego udostępnionych.
 3. Uczestnik oświadcza, że udostępnione przez niego treści nie są obciążone prawami osób trzecich.
 4. Uczestnik oświadcza, że wszystkie osoby znajdujące się na udostępnionych przez Uczestnika zdjęciach wyraziły zgodę na ich publikacje przez Organizatora na serwisach wskazanych w Rozdz. II pkt 1.
 5. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celu Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 6. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady Konkursu. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa.
 7. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, ze zapoznał się z niniejszym regulaminem, w pełni akceptuje jego treść i będzie przestrzegał jego postanowień.
 8. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu przez Organizatora.

Podobne wpisy - zapraszam do czytania

O mnie

Cześć! Jestem Asia i bardzo cieszę się, że tu trafiłaś. Jestem mamą dwóch córek (jedną z nich noszę jeszcze pod sercem), ukończyłam kurs Promotora Karmienia Piersią, a od 2016 roku współpracuję z grupą Bezpieczni zajmującą się bezpieczeństwem w podróży. Jestem założycielką pierwszej w Polsce grupy poświęconej fotelikom montowanym tyłem (RWF), do której Cię serdecznie zapraszam. Wychowuję w bliskości, cenię rozmowę i szczerość, uwielbiam fotografię i dobre jedzenie. Chcesz wiedzieć więcej? Rozgość się i zostań na dłużej! :)

Odwiedź nas na Instagramie

Close